O firmie

Firma V.M.C. Soft & Hardware założona została w 1995 roku.
Od początku głównym celem działalności firmy były szeroko pojęte usługi informatyczne dla firm oraz osób fizycznych.
Firma specjalizuje się w administracji sieciami komputerowymi opartymi na systemach Microsoft Windows Server, Linux Debian oraz admnistracją stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemów firmy Microsoft oraz Linux. Sporadycznie obsługuje też użytkowników sieci Novell Netware.

Profesjonalny serwis zapewniają ukończone kursy autoryzowane przez firmy Microsoft, Novell i Lotus oraz wieloletnie doświadczenie w serwisie oprogramowania i sprzętu. Firma nie świadczy usług za wszelką cenę, ograniczając swą działalność jedynie do tych, w kierunku których ma kwalifikacje i doświadczenie.
Kwalifikacje te są rozwijane w sposób ciągły, tak aby zakres świadczonych usług był jak najszerszy i zgodny z najnowszymi technlogiami.

Wysoki poziom usług, zgodny ze standardami europejskimi potwierdza nie tylko ustawiczny rozwój i wieloletnie doświadczenie w branży ale również zdany międzynarodowy egazmin ITIL version 3.

Aby zapewnić profesjonalny serwis w każdym zakresie, firma współpracuje z innymi firmami na terenie kraju, w razie potrzeby korzystając ich usług.

Wysoki poziom usług, zgodny ze standardami europejskimi potwierdza nie tylko wieloletnie doświadczenie w branży ale również zdany międzynarodowy egazmin ITIL version 3.

Wszystkich moim klientom - przeszłym, obecnym i przyszłym - składam serdeczne życzenia mierzalnych zysków i zadowolenia z naszej współpracy.

Krzysztof Stępień