Oprogramowanie

Prawdziwą wartość użytkową komputer uzyskuje dopiero po zainstalowaniu na nim odpowiedniego oprogramowania.
Oprogramowanie możesz zakupić jako gotowy produkt w pudełku, skonfigurować i zacząć używać. Jednak produkty „z pudełka” zawsze posiadają pewne ograniczenia i nie zawsze zachowują się tak jakbyśmy chcieli. Dlatego właśnie firma oferuje usługi tworzenia oprogramowania. Oprogramowanie to tworzone jest przy udziale użytkownika, może on przekazywać swoje sugestie tak by spełniało ono wszystkie jego potrzeby i jednocześnie było wygodne w użyciu. Wbrew pozorom oprogramowanie szyte na miarę wcale nie musi być drogie, na pewno szybko zamortyzuje się i przyniesie wymierne korzyści.

Przykładowe realizacje to:

  • System DVC – kompleksowe rozwiązanie do przygotowania i zarządzania procesem produkcji w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • System PROCON2 – kompleksowe rozwiązanie do przygotowania i zarządzania procesem produkcji w rozmaitych firmach produkcyjnych (kliknij po więcej)
  • Gruntomierz – oprogramowanie do prowadzenia Rejestru Gruntów i Kategorii Użytkowania
  • Raport GPS – oprogramowanie przetwarzające dane z rejestratorów GPS: Soutch, Leica, itp… mające zastosowanie tam, gdzie standardowe, sprzedawane z urządzeniami oprogramowanie jest niewystarczające.

oraz inne autorskie rozwiązania dla firm produkcyjnych i geodezyjnych.