Wolne oprogramowanie

W dziale tym znajduje się napisane przeze mnie programy, rozpowszechniane na zasadach licencji Freeware. W skrócie oznacza to, że programy te można rozpowszechniać w dokładnie takiej formie w jakiej zostają pobrane z tej strony. Oznacza to też, że można je bezpłatnie używać do celów do jakich zostały stworzone, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych. Nie wolno jednak modyfikować kodu programu!
Autor rozpowszechnianego tu oprogramowania zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania zamieszczonych tu programów.

MetroReader

Program przeznaczony jest do nauki szybkiego czytania. Działanie jego polega na sekwencyjnym wyświetlaniu pojedyńczych wyrazów czytanego tekstu z zadaną częstotliwością.
Standardowo czytamy z prędkością 200 do 300 wyrazów na minutę. Zastosowana w programie metoda pozwala na zwększenie tejże prędkości 2-, 3-krotnie. Niektóre źródła podają, że nawet 7-krotnie.

[więcej...]

Faktury

Program Faktury Portable przeznaczony jest do wystawiania faktur VAT, ewidencjonowania stanów magazynowych, wystawiania przelewów, sporządzania listy dłużników. Wszystkie ww. dokumenty są ewidencjonowane w tabelach, do których możliwy jest dostęp poprzez ODBC. Dotakową zaletą programu jest jego mobilność (funkcja Portable) co oznacza, że program nie wymaga instalacji.

[więcej...]

AmiMenu

Program służy jako menu do uruchamiania programów użytkownika. W pewnym sensie zamienia windowsowe menu Start oraz pasek zadań na menu działające podobnie jak wystemie Workbench na komputerach Amiga.

[więcej...]

SQL Extractor (SEx)

Program służy do wykonywania operacji SQL na dowolnej bazie danych podłączonej za pomocą sterownika ODBC, wykorzystuje środowisko BDE. Możliwości: łatwy export wyników do pliku tekstowego lub arkusza MS Excel, łatwy import lub aktualizacja danych bazy z plików tekstowych w formacie CSV, wykonywanie wielu skryptów, jeden za drugim.

[więcej...]

CashMakerPro (CMP)

Program do analizy technicznej rynku papierów wartościowych.

[więcej...]

Żabka

Program co pewien, definiowany przez użytkownika okres, wyświetla u dołu ekranu znane przysłowia i cytaty, może także służyć do nauki słówek obcych języków podczas pracy.

[więcej...]

RegiBank

Program służy do wykonywania backupu wybranych kluczy rejestru Windows. Może być przydatny do przechowywania kopii preferencji użytkownika z aplikacji, które zachowują te informacje w rejestrze np. PaintShopPro

[więcej...]

Propaganda

Program służy do wyświetlania informacji propagandowych w postaci obrazów jpg. Typowe użycie polega na przygotowaniu obrazów propagandowych w formie plików jpg, najlepiej w rozdzielczościu 800x600 i wgraniu ich do podkalalogu pictures. Program uruchamiamy z loginskryptu z nazwą pliku jako parametr aby wyświetlić konkretny pliku lub z prametrem -r. Może służyć np. do wyświetlania informacji promujących firmę, newsów w firmowych czy promować ochronę środowiska.

[więcej...]