Wolne oprogramowanie

W dziale tym znajdują się napisane przeze mnie programy, rozpowszechniane na zasadach komercyjnych. W skrócie oznacza to, że programy te można odpłatnie użytkować używać tylko do celów do jakich zostały stworzone. W rozumieniu prawa oznacza to, że użytkownik kupując program kupuje de facto tylko licencję na jego użytkowanie w celu jaki określa umowa licencyjna. W szczególności użytkownikowi nie wolno modyfikować kodu programu, użyczać oprogramowania, instalować na większej ilości stanowisk niż zakupiona liczba licencji!
Autor oświadcza, że nośniki oprogramowania są wolne od wad, że programy działają zgodnie z załączonymi instrukcjami obsługi.
Autor zrzeka się jednocześnie wszelkiej odpowiedzialności za straty materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania zamieszczonych tu programów.

Wypis i Wyrys

Program przeznaczony jest sporządzania i ewidencji wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych, zasadniczych i uzupełniających.

[więcej...]

Gruntomierz

Program przeznaczony jest do pomocy w sporządzaniu i prowadzeniu Rejestru Gruntów, Rejestru Kategorii Użytkowania oraz kilku innych zestawień gospodarki gruntami.

[więcej...]

RaportGPS

Program przeznaczony jest do automatycznego sporządzania raportów z pomiarów geodezyjnych wykonywanych przy użyciu systemów GPS takich jak LEICA, SOUTCH, TOPCON i innych.

[więcej...]